У наш час англiйська мова набула величезної популярностi, оскiльки є спiльною мовою майже для 400 млн. людей з рiзних кpaїн, нею користуються дiячi науки i культури, бiзнесмени, журналiсти, туристи в ycix куточках світу. Це одна з робочих мов Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, Олiмпiйських iгop.

 Навчання англійської мови у виші підпорядковується єдиній основній цілі – забезпечити задоволення вимог вільно орієнтуватися в загальному та фаховому англомовному середовищі і мати достатньо навиків вільно висловлюватись.

Цьому завданню повинні бути підпорядковані вдало підібрані теми із відповідними текстами, діалогами та граматичними завданнями. Особлива увага повинна приділятися принципу комунікативної спрямованості для реалізації якого вдало підібрані тематичні діалоги та полілоги повинні відіграти основну роль.

Враховуючи надзвичайно малу кількість годин, які виділені в обсязі навчальної роботи для всіх спеціальностей, викладачам потрібно будувати свою роботу наступним чином:

Вивчення англійської мови пройти в ході основного та додаткового курсів.

Враховуючи практику попередніх років, де випускники шкіл демонстрували низький рівень знань та майже повну відсутність мовленнєвих навиків пройти під час основного курсу 23 основних теми для реалізації загальних цілей, приділяючи значну увагу розвитку навиків аудіювання, читання, мовлення, письма та володінню граматичними явищами.