Дисципліни, вивчення яких обовязкове для усіх напрямів і спеціальностей.